آموزش ساخت آزمون نهایی برای یک دوره

آموزش ساخت آزمون نهایی برای یک دوره

زمانی که مدیر آموزشگاه، دوره مورد نظر خود را ساخت و استاد دوره را مشخص کرد سپس استاد دوره این اختیار را دارد که آزمون نهایی دوره آموزشی را تشکیل دهد.

در گام اول استاد دوره وارد پنل کاربری خود شده و از قسمت پنل سمت راست و گزینه <دوره ها> بر روی <دوره های من> کلیک کرده در صفحه جدید کلیه دوره های ثبت نام شده برای آن نام کاربری را نمایش می دهد. در دوره هایی که نقش کاربر استاد باشد در جدول مربوطه در قسمت نقش دوره عبارت " استاد دوره" نمایش داده می شود.

بنابراین برای دوره هایی که نقش استاد دوره داشته باشید برای ساخت جلسه جدید باید از قسمت ستون آخر سمت چپ جدول بر روی گزینه   کلیک کنید.

گام دوم، در صفحه جدید بر روی دکمه قرمز رنگ <افزودن آزمون نهایی> کلیک نمایید.

گام سوم: در صفحه جدید بعد از وارد کردن اطلاعات لازم بر روی گزینه آبی رنگ <ایجاد کن> کلیک کنید.

گام چهارم، آزمون مورد نظر ساخته شده است، در این مرحله باید سوالات آزمون را وارد کنیم. بعد از کلیک بر روی گزینه <ایجاد کن> در گام قبلی وارد صفحه معرفی دوره می شویم، کافیست به انتهای صفحه رفته و بر روی گزینه <مشاهده آزمون> کلیک کنید.

گام پنجم، در این قسمت به صفحه قبل در گام سوم برگشته و ایندفعه بر روی گزینه زرد رنگ <ساخت آزمون جدید> کلیک می نماییم.

گام ششم، اطلاعات تکمیلی تر در مورد آزمون همچون مدت زمان آزمون و تعداد سوالات، تعریف سوالات و ... در این بخش تعریف می شود. بعد از تکمیل کردن اطلاعات هر فیلد برای ساخت سوال جدید طبق عکس زیر بر روی گزینه آبی رنگ <افزودن سوال جدید> کلیک نمایید.

بعد از کلیک بر روی گزینه مربوطه عکس بالا به عکس زیر تغییر پیدا می کند.

شرح کامل اطلاعات عکس زیر در ادامه بیان می شود.

 • عنوان: عنوان آزمون به صورت پیش فرض بر گرفته از گام های قبل می باشد.
 • زمان شروع (بعد از شروع جلسه): در این قسمت زمان شروع آزمون را تعریف می کنیم.
 • مدت زمان آزمون: مدت زمان آزمون مقدار زمانی است که فراگیران برای پاسخ به سوالات فرصت دارند.
 • منقضی در : در صورتی که بخواهیم تمامی کاربران ثبت نام کرده در دوره، در یک روز و ساعت مشخص در آزمون نهایی شرکت کنند باید تاریخ انقضا آزمون را برابر دانست با جمع شروع آزمون با مدت زمان آزمون.

به عنوان مثال اگر شروع آزمون 1 فروردین ساعت 12 بعدظهر باشد و مدت آزمون 30 دقیقه باشد اگر بخواهیم همه کاربران همزمان شرکت کنند تاریخ انقضا آزمون می شود 1 فروردین ساعت 12:30 بعد ظهر

 • تعداد سوالات آزمون: تعداد سوالاتی که آزمون دارد در این قسمت نوشته میشود تا فراگیران قبل از شروع آزمون از تعداد سوالات خود مطلع شوند و زمان خود را متناسب با آن تنظیم کنند.
 • تعداد دفعات شرکت در آزمون: در صورتی که استاد دوره تصمیم داشته باشد که فراگیران بتوانند به دفعات در آزمون شرکت کنند می تواند مقدار آن را در این فیلد وارد کند.
 • واحد نمره: واحد نمره آزمون می تواند از 20 یا از 100 باشد و بسته به نظر استاد تعیین می شود.
 • حداقل نمره قبولی: باتوجه به اینکه تصحیح آزمون به صورت خودکار توسط سامانه صورت میگیرد لذا حداقل نمره قبولی برای اینکه سامانه بتواند به فراگیران به صورت خودکار گواهینامه دهد در این قسمت وارد می شود.

 

نکته: نمره نهایی باید توسط استاد دوره برای هر فراگیر تایید شود لذا نمره آزمون نهایی ملاک نمره دوره نمی باشد.

 

 • بانک سوال: در صورتی که از قبل سوالاتی برای آن دوره تعریف شده باشد با زدن این تیک سامانه بصورت خودکار از بانک سوال آن دوره به اندازه تعداد سوالات وارد شده سوال ایجاد می کند.
 • نمره منفی: در صورت زدن این تیک نمره منفیطبق قاعده مرسوم برای تست ها لحاظ می شود
 • افزودن سوال جدید: در صورتی که بخواهیم خودمان سوال ایجاد کنیم باید بر روی این گزینه کلیک کنیم.
 • افزودن از بانک سوال: در صورتی که بخواهیم خودمان از بانک سوال، سوالاتی را انتخاب کنیم باید از این گزینه استفاده کرد.
 • صورت سوال: در صورت کلیک بر روی گزینه آبی رنگ <افزودن سوال جدید> این قسمت باز شده و در این فیلد صورت سوال نوشته می شود.
 • گزینه صحیح: گزینه ها باید در این چهار فیلد وارد شود. گزینه صحیح با داشتن علامت مشکی در بین گزینه ها مشخص می شود.
 • با زدن این تیک گزینه ها در یک سوال جا به جا شده و برای هر فراگیر گزینه ها به حالت های مختلف نمایش داده می شود.

در نهایت بر روی گزینه <ایجاد کن> کلیک کنید تا آزمون شما با مشخصات وارد شده ساخته شود.